Capcodes GHOR + OvD-G

0520000 Regionaal Regionaal Proefalarm
0520004 Regionaal OvD-G Piket
0520005 Regionaal OvD-G (vrije instroom)
0520061 Regionaal ACGZ/Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
0520162 Regionaal OvD-G (persoonlijkecode)
0520602 Regionaal Medical Assistance International