Capcodes Politie

1033000 MKP MZL Beheer
1033002 MKP Calamiteiten Coördinator
1033005 Regionaal ?
1033006 Regionaal ?
1033010 Regionaal Hoofd Sectie Politie ROT
1033070 Zuid-Limburg Operationeel Coördinator
1033090 District Noord-en-Midden-Limburg Operationeel Coördinator
1033130 Regionaal Piket Milieupolitie
1033138 Regionaal Forensische Arts
1033140 Regionaal Coördinator Forensische Opsporing
1033150 Regionaal Dienst Regionale Recherche Jeugd & Zedenzaken (Zuid)
1033151 Regionaal Familie Recherche
1033155 Regionaal Vrijwillige Politie
1033160 Regionaal Team Grootschalige Opsporing
1033180 Regionaal Team Explosieven Veiligheid (TEV)
1033190 Regionaal Conflict- en Crisisbeheersing
1033193 Regionaal Commandant ME piket
1033198 Regionaal AE Limburg Noord
1033199 Regionaal AE Limburg Zuid
1033200 Regionaal Eenheidsleiding
1033205 Regionaal Openbaar Ministerie
1033210 Regionaal Persvoorlichter
1033215 Zuid-Limburg Persinformatie
1033216 District Noord-en-Midden-Limburg Persinformatie
1033220 Regionaal Leider Plaats Delict
1033231 Regionaal TCO Noord & Midden Limburg
1033232 Regionaal TCO Parkstad-Limburg
1033233 Regionaal TCO Zuid-West-Limburg
1033239 Regionaal Vermiste Personen piket
1033249 Regionaal Quick Response team Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering
1033280 Regionaal BHV inzet Monitorcode
1033999 MKP Testpager Beheer