Capcodes GHOR + OvD-G`s

0623060 Regionaal Ambulancezorg Twente / Zorg CoördinatieCentrum / Alarmcode
0623061 Regionaal Ambulancezorg Twente / Zorg CoördinatieCentrum / Infocode
0623594 Regionaal Calamiteitenteam (05-594 PM)
0623599 Regionaal CBRN team (05-599 PM)
0623710 Regionaal GGD Arts (GHOR)
0623711 Regionaal Directeur Publieke Gezondheid (GHOR)
0623809 Regionaal OvD-G (GHOR)
0623831 Regionaal NRK Noodhulp-Team UGS
0623832 Regionaal NRK Noodhulp-Team UGS
0623833 Regionaal NRK Noodhulp-Team UGS Enschede
0623834 Regionaal NRK Noodhulp-Team UGS Oldenzaal
0623840 Regionaal Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (GHOR)
0623850 Regionaal Geneeskundig Functionaris (GHOR)
0623899 Regionaal NRK Noodhulp-Teams (proef-alarm)
0623999 Regionaal Proefalarm