Capcodes Politie

0730000 OC Monitorcode
0730001 OC Monitorcode
0736001 Regionaal Piket Staf SGBO
0736006 Regionaal SGBO Algemeen Commandant
0736007 Regionaal Piket Staf SGBO (Infocode)
0736025 Regionaal Bewaken & Beveiligen
0736050 RCCB ME Monitorcode
0736054 RCCB Technische Eenheid
0736055 RCCB AE - Aanhoudings Eenheid
0736056 RCCB Videoteam
0736062 RCCB Bijstand Eenheid
0736064 Regionaal Commandant van Dienst (Cluster Stad & Cluster Midden)
0736079 Regionaal Team Logistieke Ondersteuning
0736080 Regionaal Piket sectie Avond/Nacht Dienst
0736081 Regionaal CoPI Leider
0736082 ME Piket Bravo Eenheid
0736083 RCCB 1e Piket voetbaleenheid (VBE)
0736085 Regionaal Teamleider Explosieven Veiligheid Midden/West)
0736086 Regionaal Verkenners (Team Explosieven Veiligheid Midden/West)
0736087 Regionaal Teamleider Explosieven Veiligheid Oost)
0736088 Regionaal Verkenners (Team Explosieven Veiligheid Oost)
0736090 MKP Pers-Informatie
0736091 Regionaal Voorlichting
0736092 Regionaal Vuurwerk team piket
0736093 Regionaal Politie Milieudienst
0736094 Regionaal VOA (Verkeers Ongeval Analyse) (piket)
0736095 Regionaal Tactisch Verkeersteam
0736096 Regionaal Droneteam
0736097 Regionaal Droneteam coördinator
0736900 MKP Monitorcode
0736901 MKP Proefalarm
0736991 Regionaal Afdeling Beheer
0736992 Regionaal Afdeling Beheer
0736993 Regionaal Afdeling Beheer
0736994 Regionaal Afdeling Beheer
0736995 Regionaal Afdeling Beheer (Testcode)